Studujte, co vás baví

Vyberte si studijní program na nejlepší technické univerzitě v ČR

Elektronika a komunikace

 • Studijní program EK vás uvede do problematiky spojené elektronickými a komunikačními systémy. Naučíte se analyzovat a zpracovat různé druhy signálů, pochopíte principy analogové a digitální modulace, seznámíte se s elektronickými součástkami a návrhem komunikačních řetězců, a to od samotných radiových či optických komponent, až po optimalizaci sítí a směrování datových toků. Budete s námi tvořit systémy zítřka.

 • Min. počet bodů pro přijetí v roce 2015:
  7/20


  Informace o programu:
  http://ek.fel.cvut.cz

  náročnost

Doporučený průchod studiem

Bakalářské studium

Bakalářský program se nedělí na obory – poskytuje dobrý teoretický základ postavený na kvalitních odborných předmětech a laboratorním zázemí. Mimo povinné předměty máte možnost se výběrem volitelných předmětů specializovat v některém z klíčových zaměření.

 1. Elektronika

  Budete rozumět funkci a umět navrhnout elektronické systémy, analogové a digitální integrované obvody a mikrosystémů. Naučíte se používat moderní senzory a aktuátory, například ve spojení s mikrokontroléry.

 2. Komunikační systémy a sítě

  Pochopíte principy telekomunikačních sítí, specifika přístupových a páteřních sítí a pevných a mobilních systémů komunikace. Naučíte se provádět konfigurací síťových prvků s důrazem na problematiku přepínání, směrování, využití dynamických směrovacích protokolů i pokročilejších technologií rozlehlých sítí.

 3. Radiová a optická technika

  Seznámíte se s bezdrátovými systémy nových generací. Porozumíte základním funkční blokům a přenosovými vlastnostmi radiových komunikačních systémů. Budete znát komponenty pro optické komunikace a budete je umět navrhnout.

 4. Audiovizuální technika a zpracování signálů

  Uvedeme vás do problematiky snímání a reprodukce audiovizuálních signálů. Seznámíte se s obrazovými senzory, displeji nebo elektroakustickými měniči. Naučíte se, jak zpracovávat signály v analogové i číslicové podobě.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu EK se uplatní například jako specialisté na zabezpečení dat a počítačovou kriminalitu, technici dálkových spojů, experti na audiovizuální techniku a zpracování multimédií nebo například jako návrháři integrovaných obvodů a plošných spojů.

Chci studovat na FEL ČVUT. Co pro to musím udělat?

 1. Podat elektronickou přihlášku. Bez ní to nepůjde.

  Vyplnit přihlášku
 2. Zaplatit poplatek. Všechno něco stojí.

  Jak a komu poplatek zaplatit
 3. Vytisknout a poslat papírovou verzi přihlášky.

  Kam poslat a co přiložit
 4. Přijít na přijímací zkoušky.

  Komu budou prominuty

Je dobré vědět, že studijní programy nemají stejně přísné požadavky na přijetí. Podáte-li si více přihlášek na různé studijní programy, máte větší šanci na přijetí. A přijímací zkoušku stačí složit jednou.

Nějaké otázky? Napište nám.

Elektrotechnika, energetika a management

 • Bakalářský studijní program EEM pokrývá oblast elektrotechnické výroby, elektrických strojů, přístrojů a pohonů, oblast elektroenergetiky a oblast managementu v elektrotechnické výrobě a energetice. V programu EEM si osvojíte principy elektrických zařízení od elektrárny po domácí spotřebiče a vše z praktických i teoretických znalostí nutných pro uplatnění v praxi.

 • Min. počet bodů pro přijetí v roce 2015:
  7/20


  Informace o programu:
  http://eem.fel.cvut.cz

  náročnost

Doporučený průchod studiem (před zařazením do oboru)

Bakalářské obory

Základním cílem programu EEM je příprava absolventů pro potřeby technické praxe. Zároveň tvoří bakalářské studium dobrý základ pro navazující magisterské studium.

 1. Aplikovaná elektrotechnika

  Získáte přehled o problematice výroby a přenosu elektrické energie, řízení technologických procesů a organizaci a řízení výroby. Osvojíte si základní typy elektrických strojů, měničů a pohonů a budete mít představu o jejich chování. Prohloubíte si znalosti z matematiky a fyziky potřebné pro další studium.


  Doporučený průchod studiem

 2. Elektrotechnika a management

  Načerpáte znalosti v oblasti elektrotechnické výroby, elektrických strojů, přístrojů a pohonů a jejich řízení, výroby, přenosu a distribuce elektrické energie. Absolventi mají dále znalosti z oblasti ekonomiky podniku, podnikových financí a účetnictví, zásad organizace a řízení týmové práce, včetně základních znalostí právní problematiky.


  Doporučený průchod studiem

Uplatnění absolventů

Absolventi programu EEM se uplatní například jako konstruktéři elektrických strojů, dispečeři energetických soustav, specialisté na rozvoj a strategie výroby energií, konzultanti pro oblast energetiky a její financování či jako výzkumní specialisté.

Chci studovat na FEL ČVUT. Co pro to musím udělat?

 1. Podat elektronickou přihlášku. Bez ní to nepůjde.

  Vyplnit přihlášku
 2. Zaplatit poplatek. Všechno něco stojí.

  Jak a komu poplatek zaplatit
 3. Vytisknout a poslat papírovou verzi přihlášky.

  Kam poslat a co přiložit
 4. Přijít na přijímací zkoušky.

  Komu budou prominuty

Je dobré vědět, že studijní programy nemají stejně přísné požadavky na přijetí. Podáte-li si více přihlášek na různé studijní programy, máte větší šanci na přijetí. A přijímací zkoušku stačí složit jednou.

Nějaké otázky? Napište nám.

Kybernetika a robotika

 • Kybernetika a robotika je výběrový a náročný program pro nadané a pracovité studenty. Rozvíjí jejich kreativitu, kritické a strukturované myšlení, flexibilitu, samostatnost i schopnost týmové spolupráce a schopnost se sám učit během celé kariéry. Při přípravě programu jsme přihlíželi k doporučením mezinárodních odborných společností IFAC a IEEE a inspirovali se tím nejlepším z podobných programů špičkových světových škol, odkud budou přicházet kolegové a konkurenti našich absolventů.


  Program stojí na špičkových akademických a průmyslových osobnostech světového významu, které ho připravily a budou v něm učit. S jejich pomocí a podporou mohou studenti také absolvovat předměty i celé studijní bloky na špičkových zahraničních univerzitách. Výuka programu je úzce propojena s výzkumem špičkové mezinárodní úrovně.

 • Min. počet bodů pro přijetí v roce 2015:
  13/20


  Informace o programu:
  http://kybernetika.fel.cvut.cz

  náročnost

Doporučený průchod studiem

Bakalářské studium

Jak je tomu dnes ve světě zvykem, program Kybernetika a robotika se nedělí na obory. Zpočátku je většina předmětů povinných a poskytuje studentům dobré a široké základy všech potřebných oborů a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. V druhé polovině studia si studenti svůj studijní plán sami přizpůsobují, a tak se mohou trochu specializovat anebo naopak svůj záběr ještě rozšířit. Každý student tedy si vybírá jednu z povinně volitelných laboratoří (Laboratoře aplikované elektroniky a řízení, Laboratoře robotiky, Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů) a čtyři z povinně volitelných předmětů (Modelování a simulace dynamických systémů, Programování automatů a robotů, Vidění robotu, Vestavné systémy, Obvodové techniky, Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku).

Uplatnění absolventů

Absolventi programu KYR se uplatní například jako výzkumníci v průmyslovém a akademickém výzkumu po celém světě, akademici na předních univerzitách či ve vedoucích pozicích v hi-tech firem.

Chci studovat na FEL ČVUT. Co pro to musím udělat?

 1. Podat elektronickou přihlášku. Bez ní to nepůjde.

  Vyplnit přihlášku
 2. Zaplatit poplatek. Všechno něco stojí.

  Jak a komu poplatek zaplatit
 3. Vytisknout a poslat papírovou verzi přihlášky.

  Kam poslat a co přiložit
 4. Přijít na přijímací zkoušky.

  Komu budou prominuty

Je dobré vědět, že studijní programy nemají stejně přísné požadavky na přijetí. Podáte-li si více přihlášek na různé studijní programy, máte větší šanci na přijetí. A přijímací zkoušku stačí složit jednou.

Nějaké otázky? Napište nám.

Softwarové inženýrství a technologie

 • SIT je moderní bakalářský program zaměřený na výuku informačních technologií, vývoj software a technologických projektů. Naučíte se kvalitně programovat, pracovat v týmu a získáte ucelené znalosti o softwarových projektech a jejich řízení. Díky vyváženému poměru teorie a praxe se zorientujete také v matematice a informatice a můžete tak pokračovat v magisterském studiu kdekoli na ČVUT, či přejít přímo do praxe.

 • Min. počet bodů pro přijetí v roce 2015:
  9/20


  Informace o programu:
  http://sit.fel.cvut.cz

  náročnost

Doporučený průchod studiem

Bakalářské studium

Program je tvořen početnou základní skupinou povinných předmětů, které pokrývají všechny důležité oblasti ze softwarových technologií. Nad rámec povinných předmětů si pak můžete vybrat zaměření podle toho, co vás baví.

 1. Multimediální technologie

  Seznámíte se s problematikou záznamu a zpracování multimediálního obsahu ve formě zvuku, videa a 3D grafiky. Naučíte se principy akustiky, 3D modelování, animace a počítačové grafiky poznáte metody, jak je aplikovat při řešení projektů s multimediálním výstupem.

 2. Programátor / architekt webových aplikací

  Naučíte se principy návrhu moderních webových aplikací, získáte přehled o souvisejících technologiích a seznámíte se s procesem jejich vývoje a nasazení. V doplňujících předmětech se setkáte též s vývojem UX, mobilních aplikací a jejich testováním a naučíte se tak vytvářet aplikace, které nejen fungují podle specifikace, ale také odpovídají moderním nárokům na kvalitu a srozumitelnost uživatelského rozhraní.

 3. Síťový specialista

  Získáte znalosti potřebné pro nastavení a správu sítí, vývoj distribuovaných softwarových systémů a programování cloudových aplikací. Naučíte se vytvářet aplikace, které jsou spolehlivé a stabilní i v komunikační síti s omezenou prostupností a spolehlivostí a budete rozumět základním principům komunikačních protokolů a optimalizace sítí.

 4. Informační systémy a podnikání

  Seznámíte se s moderními technologiemi, zorientujete se v problematice podnikových procesů a jejich optimalizaci porozumíte vazbě informačních systémů s ohledem na potřeby řízení organizací a projektů. Nebudou vám cizí ani základy analýzy a návrhu vlastních systémů a seznámíte se také s problematikou finančního plánování a řízení vývoje IT produktů. Díky tomu budete mít skvěle nakročeno do analytických a manažerských pozic IT podniků.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu SIT se uplatní například jako správci systémů a databází, IT konzultanti a architekti, programátoři čí vývojáři software, cloudových aplikací a webových systémů.

Chci studovat na FEL ČVUT. Co pro to musím udělat?

 1. Podat elektronickou přihlášku. Bez ní to nepůjde.

  Vyplnit přihlášku
 2. Zaplatit poplatek. Všechno něco stojí.

  Jak a komu poplatek zaplatit
 3. Vytisknout a poslat papírovou verzi přihlášky.

  Kam poslat a co přiložit
 4. Přijít na přijímací zkoušky.

  Komu budou prominuty

Je dobré vědět, že studijní programy nemají stejně přísné požadavky na přijetí. Podáte-li si více přihlášek na různé studijní programy, máte větší šanci na přijetí. A přijímací zkoušku stačí složit jednou.

Nějaké otázky? Napište nám.

Otevřené elektronické systémy

 • Program OES se věnuje pokročilé elektronice, komunikační technice, rádiovým a elektronickým systémům a progresivním technologiím. Program OES dává důraz na hluboké a nadčasové vzdělání. Naučíte se exaktně, matematicky a technicky myslet.


 • Min. počet bodů pro přijetí v roce 2015:
  9/20


  Informace o programu:
  http://oes.fel.cvut.cz

  náročnost

Doporučený průchod studiem (před zařazením do oboru)

Bakalářské studium

Bakalářská část programu se nedělí na obory a je koncipovaná jako průprava pro navazující studium. Navazující magisterská etapa vám naopak dá možnost si z větší části vytvořit svojí specializaci dle vlastních představ.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu OES se uplatní například jako konzultanti v oblasti telekomunikací, architekti hardware, optoelektronických a bioelektronických systémů, vývojoví inženýři či ve vývoji a výzkumu rádiových komunikací a radiové navigace.

Chci studovat na FEL ČVUT. Co pro to musím udělat?

 1. Podat elektronickou přihlášku. Bez ní to nepůjde.

  Vyplnit přihlášku
 2. Zaplatit poplatek. Všechno něco stojí.

  Jak a komu poplatek zaplatit
 3. Vytisknout a poslat papírovou verzi přihlášky.

  Kam poslat a co přiložit
 4. Přijít na přijímací zkoušky.

  Komu budou prominuty

Je dobré vědět, že studijní programy nemají stejně přísné požadavky na přijetí. Podáte-li si více přihlášek na různé studijní programy, máte větší šanci na přijetí. A přijímací zkoušku stačí složit jednou.

Nějaké otázky? Napište nám.

Otevřená informatika

 • OI je bakalářský studijní program, jehož primárním cílem je poskytnout studentům kvalitní a široké vzdělání v oboru informatiky, hardwarových systémů, softwarových systémů a základů počítačových věd a otevřít jim cestu k navazujícímu studiu v zahraniční. I proto lze všechny předměty v programu OI studovat v angličtině. Naučíte se týmově spolupracovat při řešení problémů v oblasti informatiky jak na průmyslové, tak výzkumné bázi.

 • Min. počet bodů pro přijetí v roce 2015:
  11/20


  Informace o programu:
  http://oi.fel.cvut.cz

  náročnost

Doporučený průchod studiem (před zařazením do oboru)

Bakalářské obory

V programu OI mají studenti velmi volnou ruku, co se výběru předmětů týče. Studenti se mohou profilovat v oborech, kde má FEL dlouhodobou výzkumnou tradici nebo tradici ve spolupráci s průmyslovou praxí. Mimo hlavních oborových specializací nabízí studijní OI také specializace vedlejší (tzn. Minor). Více informací o Minor oborech. (https://informatika.fel.cvut.cz/pro-studenty/bakalarsky-program/minor-obory)

 1. Internet of Things

  Během studia získáte hlubší znalosti v oblasti mikroprocesorové techniky a počítačových sítí a programování v nich. Uplatníte se především jako návrháři a programátoři vestavných systémů pro Internet of Things, integrátoři a/nebo správci počítačových sítí a programátoři síťových aplikací.


  Doporučený průchod studiem

 2. Computer Science

  Naučíte se matematicky formulovat informatické problémy a navrhovat a implementovat algoritmy pro jejich řešení, a to i v úlohách vyžadujících prvky umělé inteligence, jako je např. rozpoznávání a symbolické uvažování.


  Doporučený průchod studiem

 3. Software

  Budete schopni podílet se nejen na návrhu a vývoji softwarových systémů, ale i aktivně působit při jejich údržbě a řízení v rámci podniku. Důraz je kladen zejména na pokročilé softwarové systémy a znalosti absolventa jsou použitelné v celé šíři aplikací


  Doporučený průchod studiem

 4. Počítačové hry a grafika

  Získáte znalosti nutné pro samostatný i týmový vývoj počítačových her. Jde o znalosti z oblasti programování grafiky, umělé inteligence, vytváření 2D i 3D grafického obsahu a implementace uživatelských rozhraní.


  Doporučený průchod studiem

Uplatnění absolventů

Absolventi programu OI se uplatní například jako vývojáři software, specialisté na vývoj počítačových her a uživatelských rozhraní, experti na data mining a počítačovou bezpečnost, výzkumníci v oblasti strojového vnímání a automatického řízení vozidel či vědečtí pracovníci v oblasti umělé inteligence.

Chci studovat na FEL ČVUT. Co pro to musím udělat?

 1. Podat elektronickou přihlášku. Bez ní to nepůjde.

  Vyplnit přihlášku
 2. Zaplatit poplatek. Všechno něco stojí.

  Jak a komu poplatek zaplatit
 3. Vytisknout a poslat papírovou verzi přihlášky.

  Kam poslat a co přiložit
 4. Přijít na přijímací zkoušky.

  Komu budou prominuty

Je dobré vědět, že studijní programy nemají stejně přísné požadavky na přijetí. Podáte-li si více přihlášek na různé studijní programy, máte větší šanci na přijetí. A přijímací zkoušku stačí složit jednou.

Nějaké otázky? Napište nám.

Chci studovat na FEL ČVUT. Co pro to musím udělat?

 1. Podat elektronickou přihlášku. Bez ní to nepůjde.

  Vyplnit přihlášku
 2. Zaplatit poplatek. Všechno něco stojí.

  Jak a komu poplatek zaplatit
 3. Vytisknout a poslat papírovou verzi přihlášky.

  Kam poslat a co přiložit
 4. Přijít na přijímací zkoušky.

  Komu budou prominuty

Je dobré vědět, že studijní programy nemají stejně přísné požadavky na přijetí. Podáte-li si více přihlášek na různé studijní programy, máte větší šanci na přijetí. A přijímací zkoušku stačí složit jednou.

Nějaké otázky? Napište nám.

Study in English

English study programmes at FEL CVUT

Obsah stránky se připravuje